üstmenu

Gizlilik

Gizlilik
Gizlilik
Gizlilik

Madde 1: Taraflar

Nakliye Firması: Uğur Nakliye Turizm gıda inş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti
Müşteri: Uğur nakliyat ile taşınmak isteyen her bir birey sözleşme kapsamında müşteri olarak anılacaktır.

Madde 2: Konu

Uğur nakliyat ile taşınmak üzere talepte bulunan müşteriler ile aramızdaki bilgi gizliliğini kapsamaktadır.

Madde 3: Müşteri’nin Yükümlülükleri

3.1 – Müşteri kendisinin veya taşınacak olanların iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz yazdığını kabul etmiştir.

3.2 – Müşteri beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kabul etmiştir, eksik veya hatalı yazdığı iletişim bilgilerinden kaynaklı sorunlar için Uğur Nakliyat’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.3 – Müşteri bu aldığı hizmetin iç diyaloglarını 3. kişiler ile asla paylaşılmayacağını bilmektedir.

3.4 – Müşteri yukarıda ki iletişim bilgileri ile ulaşacağı Uğur Nakliyattan kendi bilgilerinin silinmesini istemekte serbesttir.

Madde 4: Uğur Nakliyatın Yükümlülükleri

 

4.1 –Uğur Nakliyat hizmet alan müşterisinin taşımaya ilişkin detayları güvenli tutmakla ve müşteri bilgilerini dışarı sızdırmamak ile sorumludur.

4.2 – Uğur Nakliyat müşterileri ile yapılan görüşmeleri kaydetme hakkına sahip, 3. kişi/firma/kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.3 – Uğur Nakliyat, Müşterisi’nin isteği doğrultusunda datalarında ki Müşteri’ye ait tüm bilgileri sileceği kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.4 – Uğur Nakliyat, müşteri bilgilerinin dağıtılması veya 3. kişiler ile paylaşılması durumunda oluşacak zararları giderme sorumluluğunda olduğunun bilincinde olduğunu beyan etmiştir.

Madde 5: Gizlilik

 

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: Tebligatlar

 

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7: Elektronik Kayıtların Geçerliliği

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 8: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikleri takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve müşterinin üyelik formunda belirttiği e.posta adresi

İlgili İçerikler

Bu sayfayı okuyanlar aşağıdaki içerikler ile de ilgilendi.